Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jak uzyskać oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi dla pracodawcy. Wytłumaczymy czemu jest to wymagane i jak warunki należy spełnić aby taki dokument uzyskać. Oświadczenia wydawane są przez urząd na podstawie wypełnionego wniosku, na podstawie danych cudzoziemca, danych pracodawcy oraz rodzaju wykonywanej pracy. Oświadczenie wydaje się na okres 6 miesięcy.

Jak wygląda oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
zatrudnienie obcokrajowca – zamów dokument online >>

Legalizacja pracy cudzoziemca

Aby zatrudnić obcokrajowca zgodnie z przepisami należy posiadać do tego zezwolenie na jego pracę. Nie jest to łatwe ale możliwe, gdyż bez tego dokumentu  nie cudzoziemiec nie może podjąć pracy.

Sprawdź też jak uzyskać Zezwolenie na pracę lub Zaświadczenie A1 dla cudzoziemca.